Рефлекто – електромагнитна защита

Ние не можем да видим, чуем, помиришем или докоснем електромагнитните вълни, но те съществуват. Без значение дали знаем за тях, те изпълват ежедневието ни. С натрупването си и при силен интензитет, те са изключително опасни за нашето здраве. Още по-опасни са за качеството и ефективността на хомеопатичното лекарство! Уверете се, че сте осигурили необходимата електромагнитна защита на лекарствата си.

Рефлекто ще предпази Вашите хомеопатични лекарства!

Electromagnetic protection

Елегантен дизайн | Удобство | Електромагнитна защита

Носете и съхранявайте хомеопатичните си лекарства в Рефлекто.

Излъчванията се отрязяват на цялото ни тяло, но най-застрашени и уязвими са тези тъкани, в които има високо съдържание на вода. Хомеопатичние лекарства са изцяло течни, с много голямо процентно съдържание на вода. Това ги прави още по-уязвими. Колкото по-високи са честотите на електромагнитните излъчвания, толкова по-сериозни са вредите за хомеопатичното лекарство.

Electromagnetic protection

Рефлекто защитава хомеопатичните лекарства от вредното влияние на електромагнитните излъчвания и слънчевите лъчи.

Специалният защитен плат, от който е направено Рефлекто отразява електромагнитните вълни. Можете да разгледате подробностите за уникалните отражажелни способности на плата в резултатите от доклада за свойствата на един слой и доклада за свойствата на два слоя, генерирани след пълни тестове от независимата немска лаборатория EMCCons DR. Rasek GmBH & Co. KG. Имайте предвид, че най-използваните честоти в ежедневието ни са в диапазона от 0.5 GHz до 5 GHz.

Тайната е специалния защитен плат, от който е направено Рефлекто.

Платът съдържа нишки с дебелина 0.050 mm, направени от мед и калай. Те са така оплетени, че създават предпазна мрежа по цялата площ на Рефлекто. Предпазната мрежа отразява електромагнитните вълни и не ги допуска вътре.