Как работи?

Самото име Рефлекто подсказва, че необходимата електромагнитна защита се постига посредством отражение. Рефлекто отразява електромагнитната радиация, насочена към него и не я допуска вътре. По този начин ценните хомеопатични лекарства са предпазени. Енергията на електромагнитното лъчение се е отразила и разсеяла далеч от лекарствата.

Electromagnetic protection

Елегантен дизайн | Удобство | Електромагнитна защита

Каква е тайната?

Тайната е специалния защитен плат, от който е направено Рефлекто.

Платът съдържа нишки с дебелина 0.050 mm, направени от мед и калай. Те са така оплетени, че създават предпазна мрежа по цялата площ на Рефлекто. Предпазната мрежа отразява електромагнитните вълни и не ги допуска вътре.

Протокол от количествени измервания на електромагнитното отразяване на плата на Рефлекто
(независима лаборатория EMCCons DR. Rasek GmBH & Co. KG, Германия).

Протокол от количествени измервания на електромагнитното отразяване на два слоя от плата на Рефлекто
(независима лаборатория EMCCons DR. Rasek GmBH & Co. KG, Германия).